“Media bez wyboru” – brak wiadomości w TV, Internet i radio

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Protest telewizji, radia i Internetu

Tagi: