Uważaj: ktoś może sprzedać Twoje mieszkanie!

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Nie bagatelizuj wycieków danych: ktoś może np. sprzedać twoje mieszkanie

Źródło: dobreprogramy.pl

Tagi: