Paragon dostaniemy SMS lub e-mail?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Kasy wirtualne: Kupujący dostanie paragon SMS-em lub na e-mail

Źródło: interia.pl