Powstał chip do mózgu i zmiana zachowania

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Powstał chip, który po wszczepieniu może kontrolować zachowanie

Źródło: tvp.info