Czy rząd zablokuje internet?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Nowelizacja ustawy o cyberbezpieczeństwie. Brak konkretnych zapisów budzi kontrowersje

Źródło: dobreprogramy.pl