Dzieci rozpoznają emocje uszami?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Dzieci czytają emocje „uszami”

Źródło: tvp.info