Koniec lockdownu w Bułgarii

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

Źródło: interia.pl