Podwyżka rent i emerytur

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Sejm za waloryzacją rent i emerytur w 2021 r. O ile wzrosną świadczenia?

Źródło: businessinsider.com.pl