Pięcioraczki w Poznaniu

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Są pierwsze zdjęcia pięcioraczków z Poznania! W porodzie uczestniczyło 30 osób

Źródło: rmf24.pl