Bariery w pociągach kłopotliwe dla osób niepełnosprawnych

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Badanie: niedostępna kolej główną barierą w zdobyciu i utrzymaniu pracy

Źródło: niepelnosprawni.pl