Leżakowanie na mrozie jest zdrowe?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Zdjęcie zmroziło rodziców. Czy leżakowanie zimą na dworze jest zdrowe dla przedszkolaka?

Źródło: parenting.pl