Zakorkowane miasta – gdzie najgorzej?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Pandemia nas odkorkowała. Ale to nie czas, by odkorkować szampana

Źródło: benchmark.pl