Po szczepieniu – 3 zgony…

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Trzy zgony zgłoszone po szczepieniu

Źródło: icelandnews.is