Częste podróże dają szczęście?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Ludzie, którzy często podróżują, są szczęśliwsi

Źródło: rmf24.pl