Odpady roślinne jako energia elektryczna?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Ten Filipińczyk wynalazł okna solarne z odpadów roślinnych

Źródło: dobrewiadomosci.net.pl