Głuchota – jest nadzieja na pokonanie?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Nadzieja na terapię genową dziedzicznej głuchoty

Źródło: niepelnosprawni.pl