Łukaszenka nagrodził milicjantów za tłumienie protestów

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Łukaszenka nagrodził milicjantów, którzy tłumili protesty

Źródło: rmf24.pl