Do Wielkiej Brytanii z paszportem i dowodem osobistym

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Brexit. Już po 1 stycznia lecąc do Wielkiej Brytanii najlepiej mieć paszport i dowód

Źródło: rfm24.pl