Czy psy rozumieją nasza mowę?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Czy twój pies rozumie, co do niego mówisz? Naukowcy doszli do zaskakujących wniosków

Źródło: onet.pl