Wybuchy w 2 polskich sklepach w Holandii

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Wyjazdy na ferie zimowe jednak możliwe. Są sposoby na obejście prawa

Źródło: onet.pl