Premier przeprasza za eksperyment na dzieciach

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Minęło 70 lat. Duńska premier przeprosiła za eksperymenty na dzieciach

Źródło: rmf24.pl