Nauczyciel może nagrywać ucznia podczas lekcji online?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Nauczyciel może nagrywać ucznia podczas lekcji online. Jednak musi mieć na to zgodę rodziców

Źródło: money.pl