Akcja społeczna “Pomóż głuchym”

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Akcja społeczna “Pomóż głuchym” z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Źródło: gov.pl