Polak zatrzymany we Francji

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Polak zatrzymany we Francji. Malował na budynkach antysemickie hasła

Źródło: radiozet.pl