Mięso wyprodukowane w laboratorium w sprzedaży

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Singapur dopuścił do sprzedaży mięso wyprodukowane w laboratorium

Źródło: rmf24.pl