Kierowcy komunikacji miejskiej w Warszawie – kary

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Zatrważające wyniki kontroli kierowców komunikacji miejskiej w Warszawie

Źródło: tvp.info