Likwidacja szkół specjalnych w Hiszpanii

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Hiszpanie protestują przeciwko likwidacji szkół specjalnych

Źródło: niepelnosprawni.pl