Elektryczny wózek w góry

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Elektryczny wózek polskiej konstrukcji jest idealny do zdobywania szczytów

Źródło: geekweek.pl