Zajęcia z pisania Curriculum Vitae oraz listu motywacyjnego