Zapraszamy na tłumaczenie filmu “MIKOŁAJEK” w dniu 12.06.2019. w Tarnowie.