Rozmowa z Mariuszem Szubą o projekcie „Szansa na lepsze jutro”