Rozmowa z Katarzyną Salamon o projekcie „Szansa na lepsze jutro”