Osoba przybrana – pomoc Głuchemu w urzędzie

[poll id=”937″]

[poll id=”938″]

[poll id=”939″]