Zamiast mandatu jedzenie cytryny?

• Zamiast mandatu musieli zjeść cytrynę – ciekawa akcja śląskiej policji

Źródło: dobrewiadomosci.net.pl