Zaczyn cista ponadstuletniego uratowany

• Ponadstuletni zaczyn do ciasta uratowany! Dyżurowali przy nim pracownicy cukierni

Źródło: radiozet.pl