W Wenecji zużyty olej wykorzystali do tramwajów wodnych

• W Wenecji zużyty olej jadalny służy jako biopaliwo dla miejskiego transportu wodnego

Źródło: dobrewiadomosci.net.pl