W 2020 roku strony instytucji będą dostępne?

• W 2020 r. strony instytucji będą dostępne? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy

Źródło: niepelnosprawni.pl