Urząd Skarbowy będzie ścigał uczciwych Polaków?

• Skarbówka ma ścigać uczciwych Polaków – tajna instrukcja Aparatu Państwa.

Źródło: dobryruch.co.uk