Rośliny odbierają nasze emocje?

• Eksperyment pokazujący, jak nasze emocje wpływają zdrowie roślin

[poll id=”9654″]

[poll id=”9655″]

[poll id=”9656″]

Źródło: dobrewiadomosci.net.pl