Poczta w Lublinie zatrzymuje paczki z Chin – powód? Cło

• W sortowni poczty utworzono oddział celny

Źródło: wp.pl