Pies czyści morze ze śmieci

• Miała polować na homary, jednak czyści dna oceanów ze śmieci

Źródło: dobrewiadomosci.net.pl