Głusi w Tarnowie: warto przyjść do Projektu (Tłumaczenie na Język Migowy – PJM)