Projekt zmiany ustawy o przemocy w rodzinie

• Rządowy projekt zmiany ustawy o przemocy w rodzinie. „Ten rząd jest wrogiem kobiet!”

Źródło: gazeta.pl