Opluł muzułmankę i dostał karę

• Opluł nastoletnią muzułmankę. Teraz musi ponieść karę

Źródło: wp.pl