Świadczenie pielęgnacyjne nie dla wszystkich – skarga do Trybunału

• Trybunał Konstytucyjny zajmie się prawem do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego

Źródło: niepelnosprawni.pl