Dzieci niepełnosprawne – pozbawione nauczania indywidualnego w szkole?

• MEN nie reaguje na apele uczniów ze specjalnymi potrzebami

Źródło: polityka.pl