IKEA pomaga bezdomnym psom

• W Katanii na Sycylii IKEA otwiera drzwi dla bezdomnych psów

Źródło: dobrewiadomosci.net.pl