Świadczenie pielęgnacyjnego podwyżka

• Świadczenie pielęgnacyjne: 1583 zł od 1 stycznia 2019

Źródło: nie-pelnosprawni.pl.pl