Zakaz dzikich zwierząt w cyrku

• Portugalia zakazała wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach

Źródło: dobrewiadomosci.net.pl