Na Litwie wprowadzają kartki na żywność

• Litwini wprowadzają kartki na żywność

Źródło: interia.pl